Yıllık Aidat

YILLIK AİDAT

            5362 Sayılı Esnaf ve sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 61.maddesi gereğince; Üyelerin odalara ödeyeceği kayıt ücreti, yıllık aidat esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının düzenledikleri belge ve yaptıkları hizmet karşılığı ücretler belirtilmiştir.
Üyenin odaya ödeyeceği yıllık aidat, asgari ücretin onda birinden az, yarısından fazla olamaz. Yıllık aidat , Nisan ve Ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. Oda kaydını sildiren üyelerin aidatı, üye kaydının silindiği ay itibariyle alınır. (Konfederasyonun 2007/01 sayılı genelgesi). Kayıt ücretinin alındığı yıl ayrıca yıllık aidat alınmaz.

Süresi içinde ödenmeyen yıllık aidatlar için esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları yönetim kurullarınca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilir.

Tüm bu hükümler dikkate alınarak; süresinde ödenmeyen yıllık aidatın Nisan ayı taksiti için, ilk dönem (Ocak-Haziran) hesaplanarak bir genelge ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) tarafından duyurulan yıllık aidatın yarısı üzerinden Mayıs ayından itibaren gecikme zammı hesaplanarak belirlenen tutar, Ekim ayı için ise, ikinci dönem(Temmuz-Aralık) için belirlenen yıllık aidat miktarının yarısı üzerinden Kasım ayından itibaren gecikme zammı hesaplanarak tahsil edilmesi gerekmektedir.

Yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere, ödeme yapılıncaya kadar odaca yapılacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmez (5362 sayılı Kanunun 61.maddesinin (e) bendi).

5362 sayılı Kanunun 61 inci maddesi gereğince süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve katılma paylarına uygulanacak gecikme zammı oranlarının belirlenmesinde, 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümlerine göre kanuni faizin uygulanmasının uygun olacağı, ancak, tahsil edilecek gecikme zammının yıllık aidatın ve katılma payının bir mislini geçmemesi gerektiği ifade edilmiştir.
Bu nedenle; Süresinde ödenmeyen yıllık aidat ücretlerine ilişkin gecikme zamları;
5362 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten Bakanlık görüşünün Konfederasyonumuza intikal ettiği tarihe (17/07/2007) kadar; 6183 sayılı Kanun hükümlerine,(17/07/2007) tarihinden itibaren; 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümlerine göre hesaplanmaktadır.


Etiketler : Yıllık Aidat